หน้าหลัก

จาก ส่วนการศึกษา ศฝ.นศท.มทบ.21
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


แผนบทเรียน นศท. ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ) - พ.ต.ประดิษฐ์ คุณโคตร ที่ปรึกษา


แผนบทเรียน นศท. ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ) - พ.ต.กฤษณพงศ์ พงษ์พรรณา ที่ปรึกษา


แผนบทเรียน นศท. ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ) - พ.ต.โรจนะ สิงหวรรณุรัตน์ ที่ปรึกษา


แผนบทเรียน นศท. ชั้นปีที่ 4 ชาย (ภาคปกติ) - พ.ท.ชูศักดิ์ อินทะโส ที่ปรึกษา


แผนบทเรียน นศท. ชั้นปีที่ 4 หญิง (ภาคปกติ) - พ.ท.ชูศักดิ์ อินทะโส ที่ปรึกษา


แผนบทเรียน นศท. ชั้นปีที่ 5 ชาย (ภาคปกติ) - พ.ท.พรเกษม สุขแสง ที่ปรึกษา


แผนบทเรียน นศท. ชั้นปีที่ 5 หญิง (ภาคปกติ) - พ.ท.พรเกษม สุขแสง ที่ปรึกษา


แผนงาน/โครงการ ตามนโยบายการฝึก นศท. ปีการศึกษา 2566


แผนงาน/โครงการ ตามความริเริ่มของหน่วย ปีการศึกษา 2566


พัฒนาโดย พ.ต.กฤษณพงศ์ พงษ์พรรณา อจ.วิชาทั่วไป ศฝ.นศท.มทบ.21